Óvodánk Pesterzsébet városközpontjában helyezkedik el. Jó levegőjű, forgalmas utaktól távol eső, zöld területekkel körülvett intézmény. Parkosított, füves udvarainkon számos EU szabványos játékszer, homokozó, medence szolgálja a gyermekek szabad mozgását.


Az óvoda épületében 6 tágas, esztétikus csoportszoba és 2 nagyméretű tornatér van. Csoportjaink osztatlan szerkezetűek, létszámuk átlagosan 25 fő. A magasan képzett óvónők több éve sikeresen dolgoznak ebben a sajátos csoportszerkezetben. Az intézményben 12 fő óvodapedagógus végzi szakmai munkáját, akik közül 3 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő vizuális mentor, többen pedig további szakképesítéssel is rendelkeznek.

Az intézmény tárgyi felszereltsége a sikeres pályázatoknak és az óvodai alapítványnak köszönhetően jó színvonalú. A csoportszobák tágasak, világosak, berendezésük esztétikus. A játékeszközök megválasztásában kiemelt szempont a célszerűség, a játékba integrált fejlesztési lehetőség. Minden csoportszobában vizuális műhelysarok működik, melyet a gyermekek kedvükre használnak.
E körülmény is befolyásolta az óvoda helyi nevelési programjának kidolgozását, amely a komplex esztétikai nevelésre épül. Ily módon, a mindennapok szakmai munkájában kiemelt figyelmet szentelünk az irodalmi, zenei és ábrázoló tevékenységeknek. Az óvodai nevelés keretén belül heti egy alkalommal külön foglalkozunk zenei és manuális téren kiemelkedő képességű gyermekeinkkel.
Tehetséggondozó műhelyeink: Ügyes kezek műhely és Zene-ovi. Mindezek mellett gondot fordítunk az egészséges életmód szokásainak kialakítására, a természet és a környezet megismertetésére, megszerettetésére és védelmére.
Óvodánk elhelyezkedése számtalan lehetőséget kínál a társadalmi környezet közvetlen megfigyelésére. Heti rendszerességgel terveznek az óvónők sétát. A gyermekek mozgásának fejlesztéséhez a testnevelés foglalkozásokon a legújabb eszközöket használjuk, valamint a tartásjavító gyakorlatokat alkalmazzuk. A 2004/05-ös nevelési évtől képzett gyógy-testnevelő óvónő foglalkozik a kijelölt gyermekekkel, mozgáskorrekciós és prevenciós feladatot lát el.
A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik. A logopédiai foglalkoztató eszközellátottsága kiemelkedő. A beszédkorrekcióhoz szükséges feltételek mellett megtalálhatók a mozgásfejlesztés tárgyi feltételei is.

A szülők aktív közreműködésére mindig számítunk. Törekszünk a minél teljesebb tájékoztatásra gyermekük óvodai életéről, a nevelőmunkáról. Programjaink, ünnepélyeink nyitottak, a szülők érdeklődésüknek és lehetőségüknek megfelelően látogatják.

Hagyományos óvodai programjaink

 • Évszakbúcsúztatók /ősz, tél, tavasz/
 • Télapó
 • Farsang
 • Anyák napja
 • Gyermek-hét programsorozat
 • Az iskolába menők búcsúja
 • Évzáró kerti mulattság

Szolgáltatásaink

 • Ökumenikus hittanoktatás /óvónő vezeti/
 • Zene-ovi
 • "Ügyeskezek"
 • Néptánc 
 
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések: