BÁZISINTÉZMÉNY

Örömködő kézműves foglalkozás 2020 ősz

Oktatási hivatal bázisintézménye

2016 decemberében az Oktatási Hivatal egy pályázatot hirdetett meg azzal a céllal, hogy a Budapesten működő köznevelési intézmények pedagógiai munkájának eredményességét növelje olyan intézmények bevonásával, amelyek készek megosztani a már működő jó gyakorlataikat, helyet és lehetőséget biztosítanak műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések számára, bázisintézményi tevékenységükkel katalizálják a pedagógiai szakmai közélet fejlődését, valamint elősegítik a Pedagógiai Oktatási Központ által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférést. A pályázatot benyújthatta állami, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, alapítványi és egyéb fenntartásban lévő köznevelési intézmény, tagintézmény, amely megfelel a pályázati felhívásban meghatározott szervezeti, szakmai szempontoknak, illetve vállalja az ott meghatározott feladatok végzését.

A nevelőtestület közös megegyezés alapján döntött úgy, hogy benyújtja pályázatát az Oktatási Hivatal felé. Márciusban jött az örömhír, miszerint a Bóbita Óvoda megfelel a feltételeknek, így pozitív elbírálást kapunk. Nagyon büszkék vagyunk, hiszen a budapesti régióban mindössze tíz óvoda nyerte el a Bázisintézmény címet. Kíváncsian várjuk az elkövetkezendő időszakot, amely hozzájárulhat a pedagógusok szakmai fejlődéséhez és az óvodai élet még színesebbé tételéhez. 

Bázisintézményi célok, jó gyakorlatok:

Az elmúlt években, a pedagógiában, az intézmények mindennapjaiban előtérbe került, felértékelődött az innováció. Az újítások, változások, változtatások célja a fejlesztés, tehát a fennálló gyakorlat pozitív irányba történő befolyásolása.
Az idei nevelési év legfőbb innovációja az Oktatási Hivatal bázisintézményi hálózatának létrehozásában való részvétel.
Céljaink a megvalósítással kapcsolatban:
-          köznevelési intézmények pedagógiai eredményességének növelése az intézményünkben működő jó gyakorlat megosztásával;
-          hely és lehetőség biztosítása műhelymunkák, bemutatók, továbbképzések számára;
-          a bázisintézményi tevékenységgel a pedagógiai szakmai közélet fejlődésének katalizálása;

-   a POK által biztosított pedagógiai-szakmai szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása.

- Pappné Gazdag Zsuzsanna gyógy testnevelő módszertani útmutatásának gyakorlati alkalmazása. Játékos utánzó, tartásjavító, mozgásügyességet fejlesztő gyakorlatok az óvodában.
- Tehetséggondozó műhelyfoglalkozások megnyitása az érdeklődő kollégák felé.


Kapcsolattartó: 


Kenessey Erika
Nincsenek megjegyzések: